GRAL REAL, nepremičninska agencija, d.o.o.


Storitve

Naše storitve

Zakaj prodajo ali nakup nepremičnine zaupati nepremičninski agenciji?

Ali veste, da sta prodajalec in kupec, ki sklepata prodajno pogodbo pri nepremičninski agenciji, zavarovana za škodo, ki bi nastala, v kolikor bi zaradi naše napake ostali brez nepremičnine ali brez kupnine? Če prodajate ali kupujete sami, si boste tudi morebitno škodo krili sami. In škoda se tu ne meri v nekaj sto evrih, temveč gre za tisoče evrov, ki ste si jih verjetno težko prislužili. V primeru, da kupite, prodate, najamete ali oddate nepremičnino s pomočjo nepremičninske agencije, ste zavarovani za škodo, povzročeno s kršitvijo pogodbe o posredovanju. Kot nepremičninska agencija imamo škodo zavarovano pri Zavarovalnici Maribor, in sicer za zavarovalno vsoto 150.000 EUR za posamezen primer po odškodninskem zahtevku oziroma 350.000 EUR za vse odškodninske zahtevke v posameznem letu.

Ste se morda spraševali, kako izpeljati postopek prodaje, da se ne izgubite v labirintu potrebne dokumentacije in postopkov? Tako prodajalce, kot kupce varno vodimo skozi cel postopek nakupa nepremičnine. Po zakonu smo dolžni obe strani zastopati enako. Točno tako – 50 : 50.

Ali kot prodajalec veste, kaj vse je treba urediti pred postopkom prodaje ter kako pripraviti prostor na oglede kupcev?  Se zavedate pasti, na katere lahko naletite na trgu, ko prodajate nepremičnino? Veste, kdo vam hodi po stanovanju ali hiši, ko pride na ogled? Imate dovolj pogajalskih oziroma mediatorskih sposobnost za nepristransko pogovarjanje?

Kupcem znamo najti primerno nepremičnino - vse kar se od njih pričakuje je predstavitev njihovih pričakovanj, želj in zahtev v zvezi z nepremičnino. Zraven vseh oglaševanih nepremičnin, so tukaj še nepremičnine »pod mizo« - to so tiste, za katere prodajalci ne želijo, da se jih oglašuje. Pokličite nas in se dogovorite za ogled le teh.  

ZAKAJ POTREBUJETE NEPREMIČNINSKEGA POSREDNIKA KOT STROKOVNJAKA, DA VAM PRODA ALI NAJDE NEPREMIČNINO TER IZPELJE POSEL:

 • prodajalcu pomagamo in svetujemo, da pridobi vse formalno-pravne listine, ki jih potrebuje: zemljiškoknjižni izpisek, podatki iz Geodetske uprave RS; pravnomočno gradbeno in uporabno dovoljenje, energetsko izkaznico, potrdilo o namenski rabi za hiše in parcele ali lokacijsko informacijo za gradnjo;
 • pomagamo pri določitvi cene,
 • oglašujemo nepremičnino na mnogih internetnih portalih in v naši bazi poiščemo potencialne kupce,
 • organiziramo in vodimo oglede s kupci,
 • pomagamo pri pogajanjih in se trudimo, da se prodajalec in kupec uskladita pri končni prodajni ceni,
 • uredimo sestavo predpogodbe ali sporazuma o plačilu are in prodajne pogodbe, ki jih sestavi diplomirani pravnik,
 • sodelujemo s kupčevo banko pri pridobivanju kredita;
 • vodimo postopek prijave pogodbe na FURS in plačila davkov;
 • pridobimo cenitev, če je potrebna;
 • organiziramo overitev pri notarju,
 • hranimo izvirnik do končnega plačila,
 • izročimo izvirnik kupcu, ko prodajalec pisno potrdi, da je kupnina plačana,
 • sestavimo primopredajni zapisnik in opravimo primopredajo. 

Pri vsem tem poskrbimo za največjo pravno in stvarno zaščito kupoprodaje.

Plačilo za posredovanje, ki ga plačate agenciji, vam lahko prihrani veliko neprijetnosti in po možnosti prinese več denarja ali boljšo nepremičnino. Vsi se zavedamo, da se v nepremičninskih poslih vrtijo velike vsote denarja, ki so največkrat plod trdega dela neke družine, morda ene cele generacije ali dveh. Zato je vsakomur je pomembno, da ta denar kar se da najbolje naloži v nepremičnino, ki mu bo predstavljala dom ali naložbo.

GRAL REAL, nepremičninska agencija, d.o.o.

Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor

031 650 034

Kontaktirajte nas za nakup, prodajo, najem ali oddajo vseh vrst nepremičnin.

gral@real.si

Na voljo smo vam za vsa vprašanja glede posredovanja nepremičnin.